Okresní rada AŠSK Trutnov

Okresní rada AŠSK Trutnov

36 školních sportovních klubů s 450 členy

Děkuji všem o vyplnění hlášenky AŠSK ČR!!!!!!

Členské příspěvky do konce února 2022. Člen 20,-Kč

 

Bez testu nebo očkování se žák nesmí soutěže zúčastnit!!!! Doprovod musí být pouze očkován!!!!

Vše musí být řádně zapsáno na soupisce, jinak pořadatel nepustí družstvo do prostoru haly a družstvo se soutěže nezúčastní. 

 

Soutěže jaro 2022 

Florbal kat. II. + kat. V., Fotbal SŠ, Volejbal ZŠ + SŠ, Basketbal ZŠ, Minifotbal(McD) + kat. III + kat. IV., Přehazovaná kat. II.smíšená, Atletické víceboje kat. II, III a IV., Stolní tenis ZŠ + SŠ, Vybíjená kat. II - pořadatel AŠSK

Pohár rozhlasu ZŠ a Štefetový pohár - pořadatel ČAS  

 

předseda OR AŠSK ČR - Trutnov p. s. 

 

Soupiska na sportovní soutěže - dokumenty ke stažení (dokumenty a přihlášky OR) 

 

 

 

Aktuálně AŠSK ČR

Více zpráv

Aktuálně